Dragør gamle by
Velkommen

Amagers lokale advokat

Om advokatfirmaet

Ud over skatteret yder jeg, i samarbejde med en række andre advokater på Amager, Frederiksberg og i København, rådgivning inden for alle juridiske områder til både erhvervsvirksomheder og private personer.

Advokatfirmaet er centralt beliggende på Amager på Tårnbygårdvej 9 - 2770 Kastrup.

Specialer

Ved at oprette testamente kan du bestemme, hvad der skal ske med dine ejendele, når du dør, ligesom du kan meddele hvem du ønsker skal tage sig af mindreårige børn mv. Du kan kun testamentere de tre fjerdedele af arven, der ikke skal tilfalde dine tvangsarvinger (ægtefælle og livsarvinger). Har du ingen tvangsarvinger, kan du frit disponere over alle dine værdier og ejendele.

Special rådgivning i alle former for skatte-, moms- og afgiftssager, uanset om det er for private personer, personligt drevne virksomheder eller for selskaber.

Som arving har du næsten altid mulighed for at få dødsboet udleveret som et privat skifte.
Læs om fordelene ved privat skifte her.

Alle advokater har stor erfaring med førelse af såvel civile retssager som straffesager, ligesom vi også ofte deltager i retsmægling og forligsforhandlinger.

Rådgivning indenfor generel erhvervsret, som stiftelse af selskaber, udarbejdelse af kontrakter, omstruktureringer, rekonstruktioner, inkasso mv.

Udarbejdelse af testamenter, ægtepagter og ejendomshandler, herunder køb af andelsboliger og kolonihaver.